Què en pensa... Dolors Torné. USTEC.STEs (IAC)

Saturday, 11 September 2010 13:32

Print

Questionnaires - Unions

There are no translations available.

Què en pensa... Dolors Torné. USTEC.STEs (IAC)

Deplorem l’aprovació d’una llei que no se sustenta en la coeducació com a model educatiu i com a eina per a la prevenció de les violències

 


 

 

 

 

 

- Com valores la incorporació de la visió de gènere al tractament de la comunicació i la informació als mitjans de comunicació? Què et sembla la iniciativa de La Independent?

Positivament, tot i que encara queda un llarg camí per aconseguir la igualtat real, s’ha d’anar treballant en aquest sentit i una manera de fer-ho pot ser la iniciativa de La Independent, que esperem que tracti ja des de un principi aquesta visió de gènere.

 

- El país acaba una legislatura. Com la valores des de la perspectiva de gènere?

Des del món educatiu deplorem l’aprovació d’una llei que no se sustenta en la coeducació com a model educatiu i com a eina per a la prevenció de les violències, entre d’altres mancances de la LEC (Llei d’Educació de Catalunya).

 

- Quins creus que han d'ésser els principals objectius per a la propera legislatura de Catalunya?

Treballar per aconseguir una veritable igualtat entre homes i dones.

 

- Quina reflexió més urgent creus que cal fer en els processos d'igualtat, d'equitat i dels drets humans de les dones al món?

La societat ha d’assolir que realment hem de tenir igualtat de drets i d’oportunitats entre homes i dones; cal, doncs, posar tots els mitjans i condicions per aconseguir-ho.

 

Dolors Torné

Secretària de la Secretaria de la Dona d'USTEC.STEs (IAC)

Tags: