Les dones que donen vida a la terra

Escrit per Maria Meijide. Acció Solidària Sense Fronteres dijous, 3 de març de 2016 15:29

Imprimeix

Desenvolupament - Sobirania Alimentària

Africa 4

OPINIÓ

El Dia Internacional de les Dones Treballadores és el dia de honrar-nos, per la part que aportem a la Vida.

Des 2014, la col·laboració amb l'ONG Acció Solidària Sense Fronteres que té el seu camp d'acció és Gàmbia, puc dir que Àfrica és el continent on les dones són les veritables heroïnes.


Centrant-me en una zona d'aquest continent, Àfrica Subsahariana, i en països com Gàmbia i Senegal, on conviuen diferents ètnies, una d'elles, la wòlof té un proverbi que traduït seria: "la riquesa d'una dona es troba en el seu ventre". Elles pareixen, sostenen, tenen cura de la família i treballen la terra.

Les dones són l'ànima de la població camperola. Són les principals treballadores de la terra i la força del treball majoritària en l'agricultura tot i els pocs recursos que disposen per treballar-la i explotar-la. Són les implicades en cadascuna de les etapes de la producció agrícola: Treballen la terra, processen els aliments; Comercialitzen la venda de menjar a escala local; i escullen i compren com a consumidores.

 

 

Africa 2

 

 

 

La terra és el suport i aportació important a l'alimentació de la població. A l'Àfrica, la terra pertany majoritàriament als homes en la seva qualitat de cap de família. Tot i que les dones poden tenir accés a la propietat de la mateixa, passa que encara que no es tracti tant d'un concepte de propietat privada, sinó de la propietat comunal, o bé en molts casos de famílies o clans, les dones tenen dificultats per accedir a la terra en segons quins països, en altres l'accés és possible. La creació de cooperatives de producció agrícola ha estat una de les formes de conferir a les dones l'oportunitat de crear un mitjà de vida amb més valor afegit.

Si les dones no poden accedir a la terra, al seu control, al dret a explotar-la, difícil serà que puguin contribuir al benestar de les famílies i garantir-ne l' alimentació.

L'agricultura en mans de les dones que garanteixen la disponibilitat d'aliments, és el mitjà que treurà milions de persones de la pobresa.

 

 

Africa 3

 

 

 

 

 

 

Africa 5  Africa 1

Tags: