Questionnaires

Què en pensa... Alicia Sánchez Camacho. PPC

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Questionnaires - Political parties

Saturday, 11 September 2010 12:02

There are no translations available.

Què en pensa... Alicia Sánchez Camacho. PPC

Més oportunitats professionals per a les dones i conciliació de la vida familiar i laboral

 

 

 

 

 

 

- Com valores la incorporació de la visió de gènere al tractament de la comunicació i la informació als mitjans de comunicació? Què et sembla la iniciativa de La Independent?

Em sembla una molt bona iniciativa. Des del PPC sempre hem defensat que les qüestions de gènere i d’igualtat són matèries transversals que han d’impregnar tots els àmbits. Incloure aquesta visió de gènere al món de la comunicació i avaluar les notícies –de qualsevol àmbit, ja siguin d’economia, de societat, de noves tecnologies... – des d’aquesta perspectiva trenca molts tòpics sobre el que fins ara s’ha entès com a publicacions per a dones.

Read more: Què en pensa... Alicia Sánchez Camacho. PPC

 

Què en pensa... Ester Alberich i Forns. ERC

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Questionnaires - Political parties

Saturday, 11 September 2010 11:55

There are no translations available.

Què en pensa... Ester Alberich i Forns. ERC

Ha estat un repte i un honor liderar les polítiques de dones a Catalunya.


 

 

 

 

- Com valores la incorporació de la visió de Gènere al tractament de la comunicació i la informació als mitjans de comunicació? Què et sembla la iniciativa de La Independent?

 La incorporació de la perspectiva de gènere als mitjans és fonamental, atès que constitueixen un agent de socialització cada dia més important i present a les nostres vides. Des de l'Institut Català de les Dones s'hi ha estat treballant, i cal seguir en aquesta línia. El tractament del llenguatge i de les imatges és bàsic. D'una banda, cal que deixem enrere el pretès valor genèric masculí de la llengua, ja que no fa res més que silenciar i invisibilitzar les dones. D'altra banda, és d'extrema importància el reconeixement de les aportacions i els sabers femenins i la promoció de l'autoria femenina en els mitjans i en la cultura. Es tracta, en definitiva, de fornir-nos d'eines comunicatives que no només reflecteixin la igualtat, sinó que també hi contribueixin. Per tot això, la iniciativa de La Independent em sembla fantàstica.


Read more: Què en pensa... Ester Alberich i Forns. ERC

 

Què en pensa... Imma Moraleda. PSC

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Questionnaires - Political parties

Saturday, 11 September 2010 11:45

There are no translations available.

Què en pensa... Imma Moraleda. PSC

La igualtat de gènere ha estat a l’agenda política del govern

 

 

 

 

 

- Com valores la incorporació de la visió de gènere al tractament de la comunicació i la informació als mitjans de comunicació? Què et sembla la iniciativa de La Independent?

La Llei d’igualtat entre homes i dones fa esment a l’Agència EFE, amb la que la ministra d’Igualtat, Bibiana Aído, acaba de signar un conveni. És molt important, que la que crec que és, la major agència de notícies les faci amb visió de gènere, amb visió no sexista i crec que per aconseguir-ho el primer que s'ha d’eradicar és el tractament de la violència masclista com si fos quelcom amb el que es pot mercadejar, com si fossin notícies que no afecten la vida quotidiana de les persones i que agreugen les diferències entre dones i homes que encara existeixen en els estereotips que els mitjans de comunicació transmeten. Així doncs felicito també la iniciativa de La Independent.

 

Read more: Què en pensa... Imma Moraleda. PSC

   

Què en pensa... Joana Ortega. UDC

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Questionnaires - Political parties

Saturday, 11 September 2010 11:36

There are no translations available.

Què en pensa... Joana Ortega. UDC

Exigir des de l’Administració la plena igualtat laboral entre els gèneres.


 

 

 

 

 

Com valores la incorporació de la visió de gènere al tractament de la comunicació i la informació als mitjans de comunicació? Què et sembla la iniciativa de La Independent?

 

Fer arribar la visió de gènere a tota la societat és un pas fonamental per assolir la plena igualtat. Durant massa anys la visió de la dona davant els problemes comuns ha tingut sovint poc ressò. Cal, doncs, trencar la invisibilitat de la dona. També davant la problemàtica específica que com a dones ens trobem en el dia a dia, en el món laboral, educatiu, de la llar, familiar..., cal fer sentir la nostra veu fins que la normalitat sigui plena i ja no calgui denunciar les diferències o discriminacions que encara subsisteixen per motiu de sexe. Fins que no arribi aquest dia, sempre és benvingut qualsevol esforç que vagi en aquesta direcció i la iniciativa de La Independent ho és. És cert que hem avançat molt, però encara queda molt per fer. Per això, felicito la vostra aparició que servirà per donar un pas més cap a la plena igualtat.

Read more: Què en pensa... Joana Ortega. UDC

 

Què en pensa... Sònia Ruiz. CDC

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Questionnaires - Political parties

Saturday, 11 September 2010 11:27

There are no translations available.

Què en pensa... Sònia Ruiz. CDC

Hi ha molts sectors que opinen que la implicació del Govern no ha estat equitativa.


 


 


 

-Com valores la incorporació de la visió de gènere al tractament de la comunicació i la informació als mitjans de comunicació? Què et sembla la iniciativa de La Independent?

Encara és una assignatura pendent, tot i els avenços duts a terme. Les notícies més habituals relatives al gènere femení són les que causen més impacte, com les morts per violència de gènere o les que fan referència a la imatge. En canvi, hi ha un buit important pel que fa a la gran tasca que fan les dones en molts sectors que, d’altra banda, estan contribuint a la superació de la crisi actual i al progrés del país. Qualsevol iniciativa que treballi per a la igualtat és sempre benvinguda. Desitgem tots els èxits en aquest nou projecte.

Read more: Què en pensa... Sònia Ruiz. CDC

   

Page 3 of 4