Estat: Dones conCIÈNCIA, visibilització a les dones científiques / La Independent / Noticies Gènere

Amb l'ànim de commemorar la tasca de les dones a la ciència, la Fundació Sindical Ateneu 1 de Maig, juntament amb les secretaries de Cultura i Dones de CCOO, organitzo una trobada debat DONES conCIENCIA, en el qual visibilitzo i  va fer un reconeixement a totes les dones científiques.

 

 

Mujeres y Ciencia 2

  

 Amb el pas dels anys, cada vegada més dones formen part de carreres STEM, però no són reconegudes ni se'ls dóna publicitat pels seus èxits a les diferents àrees i indústries. 

Carlota Coronado ha  elaborat el documental Per què tan poques?, sobre dones espanyoles en ciència i tecnologia. Toca temes complexos com les barreres i les dificultats que cal seguir per guanyar-se un nom en els ambients academicistes i científics, començant pels prejudicis. Reivindica les científiques amb les entrevistes a referents femenins als camps i analitza les seves situacions.

Aquest esdeveniment va ser una oportunitat per conèixer testimonis, però també per dimensionar la segregació que moltes dones han de suportar per poder-se involucrar a les seves branques d'interès. Per això, a DONES consciència es parlarà del procés que s'ha seguit per aconseguir aquest canvi, però també de tot allò que encara manca fer per continuar millorant. 

 

mUJERES Y CIENCIA 1