Catalunya: 1a Consulta d'adolescents a noies i nois de 13 a 17 / La Independent / Notícies gènere

Enquesta sobre assumptes públics vinculats a l'educació, drets digitals, gènere, Ucraïna, etc  

Creus que l'educació en igualtat de gènere comença tard a la teva escola/institut? és un exemple de les preguntes.

 

El meu primer vot

 

 

Durant tot el mes de maig l'associació El Meu Primer Vot* desplegarà un procés participatiu online "amb l'objectiu de posar a la taula l'opinió col·lectiva dels adolescents catalans (13 a 17 anys) en relació a alguns assumptes públics. És a dir, construir un perfil general sobre què opinen en assumptes vinculats a l'educació, drets digitals, gènere, Ucraïna, etc". Els resultats es lliuraran a la comunitat (escoles, instituts, govern, mitjans de comunicació, AMPA's, etc) durant la primera quinzena de juny. 

 

Accés al formulari 1a Consulta Ciutadana d'Adolescents - 2022

Tens entre 13 i 17 anys? Participa en aquesta acció ciutadana que té com objectiu que l'opinió dels adolescents sigui tinguda en compte per els qui prenen les decisions.

 

És anònim i només es triga uns minuts. Són 3 preguntes demogràfiques i 7 assumptes pùblics a votar.

 

Género

 

 

 

Grupo adolescentes

 

 

  Derecho a privacidad 1

 

 

 

 

Els problemes de la formació ciutadana a les escoles catalanes

El treball de recerca «La Formación Ciudadana en la Educación Secundaria Obligatoria en Catalunya. Análisis del concepto de Ciudadanía en el Currículum», realitzada per les investigadores Isidora Sáez-Rosenkranz (Universitat de Barcelona), Ilaria Bellatti (Universitat de Barcelona) i Dolors Mayoral (Universitat de Lleida), igual que l'opinió de diversos investigadors, conclou que existeix una bretxa entre els continguts de formació ciutadana de les escoles i la necessària posada en pràctica d'aquests continguts. En l'International Journal of Sociology of Education (2017) s'afirma: "En l'ensenyament de les ciències socials la formació ciutadana ha tingut un lloc secundari (Minte, Orellana, & Tello, 2013) i la seva promoció ha estat escassa (López Atxurra & de la Caba Collado, 2012). Les ciències socials són un àmbit idoni per promoure aprenentatges que permetin que la i el estudiant s'exerceixi en societat (Prats, 2010) com els debats al voltant de temes sensibles, la participació i presa de decisions, resolució de problemes i rigor metodològic (López Facal & Valls Montés, 2012) ".

 

Els adolescents són un col·lectiu especialment invisibilitzat i silenciat

 

El document de treball de l'Institut d'Infancia i Adolescència, "Participació de nois i noies a Barcelona: Oportunitats per a la co-producció de la ciutat amb la infància i l 'adolescència" en les seves conclusions, diu: "Els infants i adolescents són un col·lectiu especialment invisibilitzat i silenciat, i a la societat operen diversos mecanismes que obstaculitzen la seva emergència com a subjectes de drets: l'adultocentrisme i la visió estereotipada de l'infant com a subjecte immadur i influenciable, víctima potencial a qui cal protegir...".

Més informació a: www.elmeuprimervot.cat //https://www.instagram.com/el_meu_primer_vot/

*El Meu Primer Vot és una associació catalana, integrada per professionals xilens i catalans, amb experiència en formació i participació ciutadana vía eines digitals, investigació, drets digitals, educació primària/secundària/universitaria, y que té dos objectius: Col·laborar en la participació i aprenentatge en ciutadania de menors d'edat (fins als 17 anys, a Catalunya y Xile) a fi que quan arribin als 18 anys tinguin pràctiques en ciutadania i ajudar a visibilitzar l'opinió colectiva de nenes, nens i adolescents sobre assumptes públics que els afecten a que sigui tinguda en compte per la comunitat en general.