Catalunya: Es modifica la Llei de la Policia per garantir la igualtat efectiva d'homes i dones a Mossos d'Esquadra / La Independent / Notícies gènere

En la resolució dels empats de puntuació en l'ordre de classificació dels i de les aspirants, com a primer criteri, s'han de dirimir donant preferència a les persones candidates del sexe menys representat quan aquest no arribi al 40% d'aquella categoria.

 

subcapcalera dones

 

Dones. Mossos d'Esquadra. @gencat.cat

El Govern ha aprovat el Decret llei que modifica la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, establint mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes en la plantilla de Mossos d'Esquadra. En les properes convocatòries d'accés al cos de Mossos d'Esquadra i en les d'ascens a la resta de categories del Cos, s'atorgarà preferència a la selecció de les persones aspirants del sexe menys representat (femení) quan es trobin en igualtat de criteris pel que fa a la idoneïtat de perfil amb les persones aspirants de l'altre sexe. 

La mesura és conseqüent amb les mesures en l'àmbit europeu per a garantir el màxim d'igualtat en la composició de les plantilles policials, especialment en els processos de selecció.

Actualment s'estan elaborant les bases per a la convocatòria mitjançant oposició lliure de 435 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica, entre les quals s'inclouen les 245 noves places creades pel Decret llei 40/2020, de 10 de novembre.