Estat Espanyol: Una experiència sobre noves masculinitats seleccionada per Europa / La Independent / Notícies Gènere

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirCorreo

Nuevas Masculinidades - Nuesvas masculinidades

No hay traducción disponible

 

Dimarts 19 de novembre, una delegació tècnica d' Emakunde i EUDEL va participar en el Seminari "#InvolverMen: Redefining masculinities".

El Consell de Municipis i Regions d'Europa (CRME) va posar sobre la taula les masculinitats. També hi va col·laborar l'Associació de Municipis de Suècia.

 

Emacune Breve

 

 

És el primer seminari organitzat pel CMRE sobre homes i igualtat*, i l'objectiu és distingir quines iniciatives poden involucrar als homes i desafiar el seu paper social. La mostra d'homes triada és un grup d'homes polítics, entre els quals hi figuren alcaldes i alts càrrecs del Govern Basc, compromesos amb l'impuls de la igualtat.

En aquest marc es va celebrar l'experiència amb homes polítics com a bona pràctica per la igualtat.

 

*Més informació a la Revista Emakunde i a Irekia.