Eleccions 2018 a les Cambres de Comerç . Atenció!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Apoderament i Lideratge - Empresarial

There are no translations available.

marta macias   1


OPINIÓ

Des de l'associació 50a50 ens encoratgen a participar en les eleccions de les cambres de comerç, actualment la presència de dones en els plens de les cambres de comerç es pràcticament nul·la.

 

Cal animar a les dones de les associacions o xarxes de contactes a que siguin electores per votar o bé, es presentin com a candidates pels seus sectors respectius. Però, tothom ha d'estar registrat al cens electoral per poder participar en el procés d'eleccions.

 

Com pots participar-hi?

Hi pots participar activament, presentant -te com a candidata, sent prescriptora, col·laboradora i votant a les properes eleccions a la Cambra per decidir el futur econòmic de Catalunya.


Cal saber que la Cambra de Comerç de Barcelona està formada per: 40 membres que hauran de ser elegits i elegides mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tot l'electorat de la Cambra, en classificació de grups i categories que representen els sectors empresarials  (veure nota informativa); 14 membres representants de les empreses electores de la demarcació de la Cambra de major aportació voluntària que figurin en el cens que hauran de mantenir la seva aportació en la mateixa quantitat i en cada anualitat durant tot el mandat; 6 membres que hauran de ser elegits i elegides, si s'escau, per l'altra membresia del Ple a què es refereixen els apartats anteriors, entre persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins l'àmbit territorial de la Cambra, a proposta de les organitzacions empresarials a la vegada intersectorials i territorials més representatives en l'esmentat àmbit territorial i que tinguin la condició legal de més representatives.

Es important que tothom entri, abans del dimecres 15 de novembre, en aquest enllaç de la Cambra per fer la consulta a fi de saber si consta en el cens electoral i poder fer la inscripció i postulació correctament.