Catalunya: Report.cat mostra últim baròmetre del CEO sense valoració de gènere / La Independent / Notícies gènere

La revista Report.cat del Col·legi de Periodistes de Catalunya mostra els resultats de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) català on analitza "Com s'informen els catalans", sota les categories analítiques de nivell educatiu i de classe social i no així de gènere.

 

joves-tv

Amb aquestes dades, estableix que "un titulat universitari" (en masculí, generalitzant així també a les dones) s'informa en menor mesura per la televisió que algú sense aquest nivell d'estudis. En creuar classe social amb estudis estableix que qui té més formació formal s'informa més per internet i té més tendència a llegir la premsa, mentre que una persona amb poca o cap formació acadèmica té a la televisió com a principal font d'informació i, dins d' aquest tipus de mitjans, té tendència a mirar les cadenes TV5 i Antena3.

L'absència del paràmetre de gènere és una mancança substancial en analitzar el tema que toca el CEO ja que la població d'homes i dones pot diferir notòriament en nivells d'estudi i d'accés a Internet o la lectura de diaris, el mateix que el tipus de programes escollits a l'hora de visionar-los.