CATALUNYA: Nou suport de la Diputació de Barcelona per a l’atenció psicològica a dones i els seus fills i filles víctimes de violència masclista / La Independent / Notícies gènere

Major visibilitat per a la canalla que conviu amb nuclis de violència masclista

Una de les prioritats de la Diputació de Barcelona (DIBA) és l'atenció psicològica a les dones i als seus fills i filles que viuen en llars on hi ha violència masclista.

 

Dibuix nens violencia

Dibuix de Myriam Cameros

En els dos darrers anys s'ha fet palès en l'opinió pública la invisibilitat dels infants que conviuen en nuclis familiars amb violència masclista, sobre tot amb casos extrems com són els assassinats de dones a Catalunya comesos per les seves parelles o exparelles.

A Catalunya el desplegament de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, i la posterior de 14/2019, de 27 de maig, preveuen drets i oportunitats per a la infància i adolescència víctimes d'aquest tipus de violència masclista.

Per això, la Gerència d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, incloent-hi els Consells Comarcals un nou suport valorat en 200.000 euros. Els ens locals han de disposar d'un Servei en actiu d'atenció psicològica per a dones, un espai físic adient per a dispensar l'atenció a les dones i/o a les seves filles i fills i aquest serà un suport cofinançat per part dels ens locals.

Per a la DIBA la violència masclista és la conseqüència més contundent de les relacions de desigualtat entre dones i homes i suposa un greu atemptat contra la dignitat i la llibertat. Aquesta és una de les problemàtiques socials més greus que ha d'afrontar la societat i de les que més reptes planteja a les polítiques públiques locals.