Catalunya: Publicat l'estudi sobre l'impacte de la Llei 11/2014 LGBTI / La Independent / Notícies gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Identitats de gènere - Legislació

Catalunya -  afirmen  des de la Direcció General d'Igualtat i la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del Govern de la Generalitat de Catalunya- vol ser capdavantera en polítiques adreçades al col·lectiu de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i se situa en una posició avançada a nivell mundial pel que fa a la defensa dels drets humans de totes les persones, sense importar la seva orientació sexual, identitat i expressió de gènere.

 

 

rrr

Marta Mata - Oriol Amorós - Carme Forcadell

 

El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, i la directora general d'Igualtat, Mireia Mata, han lliurat avui a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, un estudi sobre l'impacte de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquestes estudi, elaborat per l'Institut Diversitas, constata un alt nivell de compliment en tots els àmbits de la normativa als dos anys de la seva aprovació.

Des de l'octubre de l'any 2014 Catalunya disposa d'una legislació específica per garantir els drets de les persones LGBTI. La Llei per a garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia és una normativa pionera i té com a objectiu desenvolupar i garantir els drets d'aquestes persones i evitar-los situacions de discriminació i violència, per assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat

Segons ha explicat el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, "la presentació de l'informe és també una exigència de la pròpia Llei, que estableix el rendiment de comptes al Parlament de les accions dutes a terme al primer bienni de vigència del text".

En l'informe s'explica que la Llei assenyala una sèrie d'objectius generals que s'operativitzen en 144 accions concretes que es desenvolupen en deu sectors: famílies, educació, mercat de treball, salut, ordre públic, acció social, participació i solidaritat, mitjans de comunicació, cultura i lleure i esport. D'aquests, els sectors amb més alt nivell d'implementació de mesures són educació, universitats, cultura, lleure i esport, salut, acció social i ordre públic. En la franja mitjana es troben participació i solidaritat, mercat de treball i famílies. El sector referent als mitjans de comunicació és el que té un nivell més baix d'implementació.

El document atribueix el bon ritme de desplegament d'aquestes mesures a la implementació de la mateixa Llei, però també al desenvolupament des de l'any 2005 de polítiques positives adreçades a les persones LGBTI.

També es destaca l'efectivitat de l'acció interdepartametal i interinstitucional, i s'assenyala la necessitat de continuar impulsant noves accions que garanteixen els drets de les persones LGTBI. "La implementació de la Llei és un procés en moviment, per això cal seguir impulsant noves accions que garanteixin el respecte als drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals", ha assenyalat Oriol Amorós.

En el balanç d'accions interdepartamentals des de l'aprovació de la Llei, la directora general d'Igualtat ha destacat "el sostingut increment pressupostari, des dels prop d' 1.150.000 € de l'any 2015 als gairebé 1.350.000 € de 2016, que finançat un total de 267 mesures concretes". A tall d'exemple, ha citat com accions particularment positives, el desplegament del Protocol contra la LGBTIfòbia als centres d'ensenyament i el canvi de targetes sanitàries i universitàries, que estan permetent que les persones trans puguin viure sense problemes amb el seu nom sentit. Mata també ha explicat que "s'està realitzant una important tasca de formació del personal funcionari de les administracions, de les residències de gent gran i del professorat, així com per afavorir la despatologització de les persones trans i el dret a la reproducció assistida de dones lesbianes".

La directora general d'Igualtat ha subratllat que l'èxit d'aquest balanç es deu, en gran mesura, a la forta implicació de la xarxa territorial d'institucions i entitats i de tot el món local, que s'ha compromès decididament en el desplegament de la Llei mitjançant el contracte programa 2016-2019. "La participació en la xarxa de municipis LGBTI i la creació de la xarxa de Serveis d'Atenció Integral als municipis ha estat decisiva" ha dit Mata.