Catalunya: El Consell Interuniversitari de Catalunya aprova un protocol per a la no discriminació de persones transgènere, intersexuals i transsexuals / La Independent / Notícies gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Identitats de gènere - Legislació

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) –integrada per representats de les 12 universitats- ha aprovat un protocol pioner a l'Estat espanyol per a la no discriminació de persones transgènere, intersexuals i transsexual.

 

xxx

 

 

El Consell Interuniversitari de Catalunya és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats.

El protocol, aprovat en la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils (CAAE),vetllarà perquè les persones que formen part d'aquests col·lectius puguin ser anomenades amb el nom corresponent al gènere amb el qual s'identifiquen (nom d'ús comú o nom sentit). Aquest dret es garantirà, principalment, en els procediments d'accés i de matrícula a les universitats del sistema català.

El CIC integra representants de totes les universitats públiques catalanes i de les privades reconegudes pel Parlament de Catalunya. El seu objectiu principal és facilitar la coordinació entre la comunitat universitària i amb l'Administració pública. També és responsable de gestionar determinades polítiques, com les que li encomana la Llei d'universitats de Catalunya o bé les que li siguin encomanades per les universitats o pel Departament competent en matèria d'universitats.

Per a la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou, afirma que amb aquest protocol "Catalunya fa un pas necessari per garantir la igualtat de drets de totes les persones en l'àmbit universitari i especialment, d'aquells col·lectius més vulnerables". Segons Jou, amb aquesta actuació el CIC "posa tots els instruments legals al seu abast per lluitar amb fermesa contra la discriminació per raons d'identitat de gènere".

El dret de les persones a ser tractades i anomenades d'acord amb un nom corresponent al gènere amb el qual s'identifiquen està pensat per aquells casos casos en què el nom utilitzat no coincideix amb el nom oficial, que és el que consta al document nacional d'identitat o l'inscrit al Registre Civil.

Així, a efectes de procediments d'accés a la universitat, les persones protegides per aquest protocol podran realitzar els tràmits de matrícula a les Proves d'Accés a la Universitat, de preinscripció o de matriculació a les universitats amb el seu nom sentit. Tan sols hauran d'aportar, com a justificant, el document original de la targeta sanitària emesa per CatSalut on consti el seu nom d'ús comú.

El protocol aprovat s'emmarca en la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta Llei insta les administracions públiques a prendre mesures en l'àmbit educatiu i universitari per tal de garantir els drets d'aquestes persones i evitar qualsevol tipus de discriminació.