Catalunya: Informe sobre l'Impacte de les desigualtats socioeconòmiques en la salut / La Independent / Notícies Gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Salut - Salut de les dones

Les nenes catalanes de nivell socioeconòmic més baix tenen quatre vegades més risc de patir una malaltia greu

Les nenes i els nens de famílies de menor nivell socioeconòmic, les que han esgotat el subsidi d’atur o perceben una renda mínima d’inserció, presenten respectivament 4 vegades i 2,8 vegades més de probabilitats de pertànyer al grup de persones que pateixen malalties greus respecte als nens i nenes de major nivell socioeconòmic, corresponent a famílies amb rendes superiors als 100.000 € anuals.

 

Comin otra

Antoni Comín

 

Dimarts passat, el conseller de Salut, Antoni Comín, va presentar a la Universitat Pompeu Fabra, l'informe "Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització dels serveis sanitaris públics de la població de Catalunya", elaborat per l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya i de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (aquas), sota la coordinació d'Anna García-Altés.

Aquest estudi és el primer que analitza les desigualtats socials en la salut, i es va realitzar amb persones individualment a tot Catalunya amb dades del 2015.

El resultat mostra que les nenes i nens catalans de famílies amb un nivell socioeconòmic baix, tenen més possibilitats de patir una malaltia greu, o de tenir una tassa d'hospitalització psiquiàtrica o consumir major quantitat de fàrmacs que els nens els pares tenen un nivell adquisitiu més gran . Subratlla l'informe, que les desigualtats marquen els primers anys de la vida de les persones, de tal manera que les nenes i nens, presenten un component elevat en funció del nivell socioeconòmic dels seus pares

Segons nota informativa del Departament de salut, l'existència d'un ingredient socioeconòmic des de la infància coneguda com "mobilitat intergeneracional de la salut", en l'etapa de gestació de la mare i en els primers anys de vida de l'infant es promou el benestar al llarg de la seva vida

Les persones amb desigualtats econòmiques de baixos recursos, també tenen quatre vegades més probabilitat de morir abans dels 65 anys, segons l'informe, experimenten més hospitalitzacions psiquiàtriques, pateixen més malalties de complexitat elevada, mostren un consum superior de fàrmacs i utilitzen més els serveis sanitaris públics

Segons l'informe el percentatge és proporcional a la quantia de les seves pensions, de la mateixa manera la taxa d'hospitalització és entre 8 i 9 vegades més freqüent, en persones amb pensions no contributives respecte de les que cobren més pensió.

 

Les desigualtats de gènere en l'informe

Les desigualtats de gènere també es manifesten en el nivell socioeconòmic, segons l'informe són presents en totes les edats i en tots els nivells, en aquest sentit, les dones requereixen més atenció en els centres de salut mental i tenen un major consum de psicofàrmacs, mentre que en els homes és superior la mortalitat i en els casos de complexitat elevada i l'hospitalització evitable els homes de 65 anys d'aquest mateix nivell sociocultural, tenen més tendència al suïcidi.