Gènere i cooperació: A un de cada deu titulars hi ha una dona

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Comunicació - TICS - Publicitat - Mitjans

monitoreo medios

Les dones apareixen molt poc en els titulars de les portades als diaris catalans i quan se les veu no sempre són les úniques protagonistes, d'acord al monitoratge de mitjans realitzat per La Independent.

 

Quan apareix algun personatge femení a les portades, a més que són poques ocasions, algunes vegades es produeix un reforçament d'estereotips sexistes, situació contrària a una comunicació no sexista.

Quan els temes són relacionats a cooperació, les dones apareixen poc i hi ha major nombre de protagonistes mixtes, és a dir grups; però, en utilitzar plurals masculins la presència femenina desapareix.

És part de l'informe elaborat per Drina Ergueta arran de l'anàlisi de 120 portades de diaris catalans (El Periódico, La Vanguardia, El Punt Avui i el Diari Ara) monitoritzades entre octubre de 2015 i juliol de 2016, en un projecte de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i comunicadors de Catalunya recolzat per l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament, i que la Independent publica per temes.

 

Titulars generals i visió de gènere

Quan es compara la quantitat global de titulars de les portades dels quatre diaris amb la quantitat de titulars on alguna dona (o grups d'elles) és protagonista, s'observa una diferència significativa.

En un total de 766 titulars analitzats s'han trobat 89 casos en què apareixen dones, és a dir que hi ha dones en el 11,61% de les ocasions. En altres paraules: de cada 100 titulars de portada de diari hi ha entre 11 i 12, de qualsevol dimensió, on hi ha alguna dona. El que no implica que sigui la protagonista o única participant, ja que pot compartir el titular amb un personatge home, abstracte o col·lectiu.

 

Grafico 18

 

Quan s'observen altres paràmetres de gènere en els titulars, la dada més rellevant és que 80,54% de casos aquests titulars tenen un to Neutre, ja que prioritzen titulars amb personatges abstractes i s'evita l'ús de plurals masculins.

El dau anterior és positiu tenint en compte que també es troben titulars on la Desigualtat és evident (14,22%), principalment per l'ús de plurals masculins no inclusius i en menor cas el no nomenar la dona en el titular, que resulten nombrosos enfront dels titulars amb Igualtat (2,74%) entre homes i dones.

És també important ressaltar que només s'hagin trobat un 2% de titulars on es van detectar casos en què s'accentuen els Estereotips negatius per a les dones.

 

Titulars on apareixen les dones

S'ha buscat prendre en compte altres elements d'anàlisi per valorar la visió de gènere en els titulars i la participació que hi tenen les dones. Comparant els titulars generals amb els titulars on hi ha dones s'ha observat el següent:
Com era d'esperar, tots dos coincideixen en el nombre de personatges dones. D'allí la direcció dels gràfics és diferent en dos indicadors fonamentals: en el tractament del titular amb elements de desigualtat (molt més gran en titulars generals) i en el tractament de la notícia en to Neutre pel que fa a gènere (destacadament major en titulars generals).

 

Grafico 36

 

Encara que en els titulars on hi ha alguna dona l'índex de desigualtat és més baix que en titulars generals, és possible trobar fins a 12 casos en què aquesta es presenta. Aquest tipus de desigualtat es fonamenta principalment per l'ús de llenguatge sexista discriminador de la dona especialment en l'ús de plurals.

Una cosa rellevant és que en titulars on hi ha dones es troben Estereotips masclistes i negatius per a les dones en gairebé tants casos (11) com en els titulars generals (15), el que mostra que gran part d'aquests casos es presenten quan la protagonista és dona .

És de valorar que hagin alguns casos d'igualtat en els titulars, ja sigui per similitud de tractament entre algun home i una dona en el titular o perquè es van optar per usar plurals no sexistes i que a més compleixen amb la RAE.
Totes aquestes dades es fan més visibles quan es fa la mateixa anàlisi amb valors percentuals:

 

Grafico 37

 

Quan analitzem aquest aspecte per cada un dels diaris s'observa especialment que La Vanguardia és el diari que tant numèrica com percentualment és que col·loca amb més freqüència titulars amb un contingut de Estereotip negatiu per a la dona, encara que percentualment és el que menys ocasions de desigualtat de gènere mostra.

 

Grafico 38

 

És El Periódico el que, en els seus titulars on hi ha alguna dona, titula amb més freqüència amb elements de Discriminació de gènere, sent aquests fonamentalment plurals excloents del femení.

 

Titulars on apareixen temes de cooperació

En valorar percentualment la visió de gènere en els titulars i comparar-los entre els tres tipus analitzats, s'obté el següent:

Un aspecte que destaca bastant és que la Desigualtat de gènere i de tipus masclista en els personatges és percentualment molt alta en els titulars sobre cooperació. Això es deu a la seva alta incidència de personatges mixtos i col·lectius i l'ús de llenguatge sexista per a la seva denominació.

 

Grafico 60

 

Mentre en cooperació es registra el major percentatge de desigualtat en gènere en els seus titulars, la presència de la dona en els habitatges com a personatge central sí té més rellevància que en els titulars generals, tot i que queda molt per sota, com és lògic, dels titulars on hi participen.

En contrapartida, i que es valora positivament, els personatges neutres són notòriament majoritaris en els titulars generals i tenen bastant rellevància en els de cooperació.

Els estereotips de gènere i d'ordre masclista gairebé no són presents en els temes de cooperació, on tampoc hi ha moltes dones.

En els titulars de cooperació hi ha poca centralitat de personatges que siguin dones i hi ha una elevada Discriminació de gènere, encara que estan absents els estereotips masclistes.


Per comparar a un diari amb un altre en el tractament del gènere dins dels seus titulars de cooperació s'ha de fer de manera ponderada; però, atès que les quantitats sobre les quals es treballa són tan baixes qualsevol titular incideix en els resultats i la seva gràfica.

La dada que més crida l'atenció és que tant el Diari Ara com El Punt avui no presenten cap titular de cooperació on la Dona sigui personatge central i d'això es deriva que tampoc s'observi algun cas d'Igualtat de gènere o on hi hagi una situació de estereotip.

 

Grafico 61

 

En la característica en què coincideixen tots els diaris en els seus titulars de cooperació és que presenten majoritaris casos en què el tracte en gènere és Neutre, excepte La Vanguardia que té una menor incidència ja que té una major de presència de Dones com a personatge central.

Els quatre diaris també tenen en comú una alta incidència de tractament de desigualtat de gènere en els seus titulars de cooperació.

Només El Periódico té un percentatge, baix, de tracte igualitari en gènere.

 

Més informació:

Gènere i cooperació: portades de diaris plenes d'absències

Gènere i cooperació: Política i institucions omplen les portades dels diaris

Gènere i cooperació: personatges individuals i masculins a les portades de diaris

Gènere i cooperació: Molta institució i poc poble representats en titulars