180 organitzacions demanen al Govern que aculli dones refugiades

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Drets Humans - Drets de les Dones - Drets de les Dones

 

 cedeaw

 

El 23 d'abril de 2016, més de 180 organitzacions de dones han signat la Resolució sobre Dones Refugiades de la Jornada de la Plataforma CEDAW Ombra, que es va reunir a Madrid.

La resolució recull 10 punts que demanen canvis en les polítiques d'asil i refugi en l'àmbit estatal i europeu, i el compliment de les Observacions que el Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona de l'ONU va fer a Espanya al juliol de 2015.

Aquesta resolució, juntament amb les signatures recopilades, ha estat lliurada aquest matí al Ministeri d'Exteriors i Cooperació, amb un escrit adreçat al mateix ministeri, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, l'Institut de la Dona, a l'Oficina de DDHH, i l'Oficina d'Asil i Refugi.

 

 

 

Foto Articulo 14Articulo 14

Foto: arxiu Amecopress, cedida per la Plataforma Cedaw Ombra

 

 

A iniciativa de la Plataforma Cedaw Ombra Espanya i juntament amb 181 organitzacions signants denunciaren aquest 17 de maig de 2016, davant els ministeris d'Afers Exteriors i Cooperació, de l'Interior i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la vulneració de drets humans de les dones i nenes refugiades i sol·licitants d'asil sol·licitant la millora de la resposta institucional davant d'aquesta greu emergència humanitària mundial.

Han denunciat i manifestat "desarmar la guerra, desmuntant les causes estructurals i interessos dels seus actors interns i externs, i construir la pau amb la participació de les dones i tota la societat civil en la resolució i recuperació"

Tambe, "exigir l'acollida a la Unió Europea inherent al dret d'asil, i l'anul·lació de la seva externalització a Turquia i la devolució en massa de centenars de milers de persones refugiades, el 55% dones i nens, acordada pel Consell de la UE el 7 de març del 2016".

Han exigit al govern de l'Estat espanyol "augmentar el nombre de places de reassentament, per coresponsabilitat internacional i europea, especialment per a dones, nenes i persones en situació de vulnerabilitat, i condicions d'acollida dignes" y " l'aprovació sense més dilacions del Reglament de desenvolupament de la Llei espanyola 12/2009 d'asil, que doni efectivitat al seu article 46 per a reconèixer com a refugiades a les dones que es troben fora del seu país d'origen per por de ser perseguida per motius de gènere, considerant aquesta persecució com una causa suficient. Volen que "es reconegui millor la situació i els drets específics de les dones refugiades i sol·licitants d'asil davant la discriminació i violència de gènere, establerts per la Convenció CEDAW i la seva Recomanació General 30, les pautes d'ACNUR, la Resolució 1325 i els articles 59 al 61 del Conveni d'Istanbul sobre dret d'asil i la no devolució per violència de gènere".  Així com "es reconogui com persecució i motius vàlids per a l'asil a la UE la violència sexual i de gènere, la mutilació genital femenina, la tracta, el matrimoni forçat, els crims d'honor i la discriminació per sexe emparada pels Estats, amb recursos humans i materials adequats de les persones migrants o sol·licitants d'asil per mera conveniència administrativa. Sobretot de menors, dones embarassades, lactants o víctimes de violència sexual o tracta. Que els ajuntaments i comunitats autònomes compleixin el seu irreemplaçable paper en l'acollida, la integració sociolaboral, l'empoderament i participació de les refugiades, i el seu contacte i diàleg amb dones autòctones" Que es dugui a terme "augmentar l'ajuda internacional, incloent-hi la del govern de l'estat espanyol i l'europea, als milions de persones refugiades concentrades ara a Grècia, Itàlia, Líban, Jordània i Turquia i desplaçades internes".

I per últim i fonamentalment, complir les Observacions Cedaw / C / Esp / Co / 7-8 a Espanya, al juliol 2015 del Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona de l'ONU, prenent nota dels 48 casos de reconeixement de la condició de refugiada per motius de gènere declarats pel Govern, 'però també de l'expulsió de persones, incloses dones i nenes, sense avaluació individual ni de gènere.

El Comitè exhorta al Govern d'Espanya a "millorar la protecció de les dones i nenes sol·licitants d'asil a Ceuta i Melilla, a garantir que no es faci servir la violència en els controls fronterers, l'accés als procediments d'asil de les persones de qualsevol país d'origen o manera d'entrada demandants, i millorar la recepció i assistència sensibles al gènere".