Catalunya: El Govern aprova el Pla Nacional per als OSD / La Independent / Notícies Génere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Desenvolupament - Medi ambient

Com a mostra del compromís amb l'Agenda 2030 de l'ONU, el Govern ha elaborat el Pla Nacional per als Objectius de Desenvolupament Sostenible (OSD) i ha constituït un Grup de Treball Interdepartamental per a l'elaboració d'un Pla Nacional que orienti l'aplicació dels ODS a Catalunya.

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible

  

 

Aquest 25 de setembre, l'Assemblea General de Nacions Unides va adoptar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, donant resposta, d'una banda, a l'acord de la Conferència de Rio + 20 de les Nacions Unides celebrada l'any 2012 per desenvolupar un conjunt d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de l'altra, responent a la voluntat de la comunitat internacional de definir una Agenda de desenvolupament post-2015 per rellevar els objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

A la reunió de creació del grup, hi va participar el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, Roger Albinyana, el director general d'Afers Multilaterals i Europeus, Manuel Manonelles, la directora general de polítiques Ambientals, Marta Subirà, la directora general de Cooperació al Desenvolupament, Marta Macías i un representant del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

Atesa la universalitat de l'Agenda 2030 en l'àmbit internacional, el Govern s'ha proposat elaborar un Pla Nacional que orienti l'aplicació dels ODS a Catalunya. En aquest sentit, es vol elaborar una proposta de fites i indicadors interns que recullin els objectius del Govern.

El Pla es dotarà d'un mecanisme de seguiment, revisió i avaluació dels resultats. L'objectiu és fer que el Pla contribueixi a la vegada a mostrar el compromís i lideratge de Catalunya en aquest àmbit, i pugui esdevenir una bona pràctica a difondre internacionalment.

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Els ODS, a diferència dels Objectius del Mil·lenni que es dirigien als països subdesenvolupats, són d'aplicació universal, a tots els països i a tots els nivells, i abasten temàtiques tan importants com la lluita contra la fam, la pobresa, la protecció del medi ambient, el benestar o el desenvolupament econòmic, àmbits que afecten tant la política interna com l'acció exterior del Govern.

Els ODS són el resultat d'un procés de negociació que s'ha portat a terme en els últims tres anys, el qual ha estat valorat amb una participació sense precedents de la societat civil i de les parts interessades. Catalunya, a través de la Xarxa de Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible (nrg4SD), membre organitzador del grup d'interès oficial d'autoritats locals, i de l'Organització Mundial de Regions (ORU-FOGAR), ha contribuït especialment al fet que aquesta agenda reconegui el paper dels governs regionals i locals en les polítiques relacionades amb el desenvolupament sostenible.