Barcelona: Taula contra la feminització de la probresa a l’Ajuntament / La Independent / Noticies gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Desenvolupament - Cooperació

L'Ajuntament de Barcelona va informar que ha creat una taula de treball contra la feminització de la pobresa, de la qual en formen part diverses entitats (associacions, grups, fundacions, ONG's, sindicats i institucions), i representants dels grups municipals i del govern de la ciutat.

 

 

Ayuntament

La primera sessió de la taula de lluita contra la pobresa

 

La primera sessió d'aquesta taula s'ha convocat per abordar la lluita contra la pobresa que colpeja a les dones de la ciutat de manera diferenciada, i s'emmarca en el compromís del govern municipal per assolir una Barcelona més justa i equitativa, diu un full de premsa de l'ajuntament.

L'alcaldessa Ada Colau, que va obrir la sessió constitutiva de la taula, va assegurar que "és una absoluta prioritat del govern municipal revertir les conseqüències de la crisi econòmica, però també els efectes d'un fenomen que és estructural". Colau ha assegurat que l'Ajuntament "no pot restar de braços plegats" davant d'unes situacions que dificulten el desenvolupament de les dones i que afecten la seva qualitat de vida.

En general, l'objectiu d'aquesta taula és consensuar els mecanismes necessàris a curt, mig i llarg termini per tal d'abordar d'una manera integral i transversal la problemàtica de la feminització de la pobresa. En concret, la taula inicia doncs la seva tasca amb tres primeres fites:

– Sistematitzar i afinar en la diagnosi sobre el problema de la feminització de la pobresa a la ciutat de Barcelona, recollint i/o generant les dades necessàries i tenint en compte les aportacions i el coneixement de tots els actors vinculats a aquesta realitat.

– Aglutinar les diferents valoracions i propostes dels actors convocats per tal de definir una estratègia a mig i llarg termini contra les causes i conseqüències de la pobresa que afecten específicament a les dones.

– Fer un seguiment de les mesures que es defineixin en aquesta estratègia i del seu impacte en la reducció de la pobresa femenina.