Catalunya: Balanç positiu del primer any de la Llei per a garantir els drets de les persones LGBTI / La Independent / Notícies gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Identitats de gènere - Legislació

El Departament de Benestar Social i Família valora positivament el primer any de vigència de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 

Llei per a garantir els drets de les persones LGBTI

 

 

Durant aquests 12 mesos, el conjunt de departaments de la Generalitat han dut a terme actuacions per implementar la nova normativa a òrgans i serveis, en la difusió del contingut o la formació dirigida a professionals.

En el Procés del desenvolupament de la Llei, es promou la cooperació i col·laboració entre institucions a través de convenis amb el Ministeri Fiscal, el Defensor del Poble i l'autoritat judicial. També s'està treballant en l'elaboració d'un conveni marc per a establir la col·laboració amb diversos ajuntaments.

Durant aquest primer any, s'ha implementat el Servei d'atenció integral, que atén les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere amb per tal de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades amb les necessitats de les persones.