INTRO, nova eina informàtica per analitzar i detectar l’ús sexista i androcèntric de la llengua

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Comunicació - TICS - Publicitat - Digitals

La primera versió incorpora 1.500 termes

 

intro

INTRO neix amb la intenció de ser un recurs més en la lluita contra l’ús androcèntric o sexista del llenguatge. Aquest projecte, impulsat per l’Institut Català de les Dones, el Departament d’Acció Social i Ciutadania i la Secretaria de Política Lingüística va ser presentat el passat mes de desembre. Es tracta d’un instrument innovador que pretén facilitar i automatitzar el procés de fer una revisió de llenguatge androcèntric i sexista en un text, un web o en un correu electrònic.

Aquest programari informàtic que es pot descarregar des del web de l’Institut Català de les Dones, ofereix tot un conjunt d’estratègies i mesures concretes que permeten netejar d’androcentrisme i començar a abordar alguns trets del sexisme en tot tipus de textos escrits, funciona de manera similar als altres analitzadors lingüístics, detectant aquelles paraules que poden tenir una connotació sexista o androcèntrica i oferint alternatives pels casos en què sigui necessari.

 

D’entrada, aquesta primera versió -actualment només funciona amb Word, però es preveu que sigui operatiu en OpenOffice i Mac- incorpora prop de 1.500 termes. També inclou la possibilitat que cadascuna de les persones usuàries es gestioni el seu propi diccionari de termes i, està previst que, a partir del seu ús els usuaris i les usuàries puguin realitzar aportacions de millora, que s’incorporaran en les revisions posteriors. El programa s’ha d’instal·lar a cada ordinador, com en qualsevol altra eina informàtica. Quan s’ha completat la instal·lació, queda integrat en processador de textos i s’indica quin text es vol revisar. Després de l’anàlisi, l’INTRO detecta les possibles paraules o expressions androcèntriques de manera que la persona usuària pot clicar sobre el terme i s’activa el context en què apareix per tal que pugui valorar si, efectivament, l’ús és sexista o androcèntric. Així mateix, li ofereix suggeriments per substituir el terme per altres que no tinguin connotacions discriminatòries de gènere.