Publicació: "Sabers i Pràctiques Feministes: Una aproximació al moviment feminista català"

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Apoderament i Lideratge - Moviments Socials

 

        logo feminista

 S'hi autoreconèix el moviment feminista transversal i genealògicament

La presentació pública serà el 7 de maig de 2014 a les 19h a la Sala La Cuina del CCDFB

Una recerca que no ve del món academic sinó de la mateixa praxis activista feminista, i que ha estat molt celebrada pels seus objectius i per la seva exhaustivitat (malgrat resten fets a completar) 

 

Ca la Dona Presentació0

 

 

 

 

 

Ca la Dona Presentació1

Jona G. Grenzner, co-autora de la publicació

 

 

 

 

 

Lola Badenes d'ACSUR i Maria Palomares, co-autora de la publicació

 

Maria Palomares i Joana G. Grenzner són les dues periodistes que han portat a terme aquesta recerca  sobre el moviment feminista català. Aquesta recerca promoguda per ACSUR Las Segovias, inicialment havia de centrar-se en les repercussions del feminisme en el treball de les ONG per a la cooperació i el desenvolupament. Però davant la necessitat de recuperar la memòria dels col·lectius feministes des d'ells mateixos, Grenzner es va proposar fer al mateix temps aquesta genealogia. 

A fi de documentar-se  per escriure "Sabers i Pràctiques Feministes: Una aproximació al moviment feminista català", les autores han consultat els diversos fons de documentació de dones del país i han fet llargues entrevistes a dones de diferents espais del feminisme català.

la devolució de la recerca a dones del moviement feminista tingué lloc en una trobada el dissabte 30 de març a Ca la Dona i la devolució a les ONG de la FCONG s'ha fet en una reunió aquest passat dimecres 2 d'abril.

La publicació sortirà aquesta propera setmana i totes les organitzacions interessades en tenir un exemplar es poden posar en contacte amb ACSUR Catalunya.

La presentació pública serà el 7 de maig de 2014 a les 19h a la Sala La Cuina del Centre de Cultura de la Dona Francesca Bonnemaison*

 

Presentació de la recerca a diversos grups feministes

 

Ca la Dona Presentació

 

 
La trobada és feu a Ca la Dona i va servir per recollir l’opinió de les entrevistades i de diversos grups feministes i identificar les temàtiques d'actualitat al Nord i al Sud per seguir treballant sobre les aportacions i agenda feministes a la cooperació internacional transformadora. En l'acte, a banda de les dues autores, intervingué Lola Badenes d'ACSUR, que feu un reconeixemnt públic a Marta Tudela, per ser la impulsora de la visiò de gènere, de la mirada feminista a ACSUR. 

Després de la Presentació dels resultats de la recerca i recollida d'impressions de les assistents, hi hagué la Presentació del programa Veu Dona Sud en el que s'emmarca la recerca i les recomanacions i recollida d'impressions. Finalment s'encarà la següent fase del projecte: identificació de temes d’actualitat/agenda feminista, treball sobre relacions de poder i diagnòstic intraorganitzacional. Així com la Presentació d’una bona pràctica de sinèrgies feministes en cooperació: Jornades d’Intercanvi de Sabers i Bones Pràctiques de Gestió Feminista per una Vida Lliure de Violència, coorganitzades per Tamaia-Viure Sense Violència, ACSUR i Calala-Fons de Dones.
 
Les assistents ja havien pogut llegir previament el treball en versió digital i disfrutar d'un power point molt ben realitzat. I les autores van afirmar que " si be l'estudi ha sortit des de l'àmbit de la cooperació internacional, ara ja pertany al moviment feminista" .
 
Entre les diverses opinions -majoritàriament molt favorables i d'agraïment per la recerca- es poden destacar-ne algunes de coïncidents com és el fet que "S'hi autoreconèix el moviment feminista transversal i genealògicament" i que "és una mostra que les dones per nosaltres mateixes som subjectes epistèmics". El treball des del punt de vista de Montse Otero, responsable de documentació de Ca la Dona és: "molt útil, hi ha anàlisi, i està ben indexat, tenint així les vies posades per afegir-hi el que calgui".
 
Entre les mancances, i no a tall de crìtica sinó com a possibles aportacions en un futur immediat si aquesta recerca es podés publicar en una web interactiva, s'observen: él moviment de la coeducació, de les dones i la salut, desl partits polítics, de l'Assemblea de Dones de Nacionalistes d'Esquerra, de DAIA (Dones per l'autoconeixement i l'anticoncepció), Dones laiques, el feminisme acadèmic, el periodístic i literari, els creixeemnts personals, les relacions de poder, la vida diària, el feminisme a comarques,
 
Joana G. Grenzner va explicar que durant el procés de recerca s'havia intentat arribar a totes "les tribus" i que a banda de totes les entrevistades s'havien recollit moltes opinions i que potser és dificil de tralladar tot plegat a un text. "No tan sols pel que fa al context, si no la part que et remou a tu mateixa. les micro polítiques costen més d'expressar. També ens cal conèixer més de nosaltres mateixes".
 
 
 
Ca La Dona-presentacio 2
 
                           Ca La Dona-presentacio 3
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ONG amb mirada feministe
 
Lola Badenes explicà que "l'objectiu inicial era la visibilitat de les aportacions del moviment feminista en una població mixta i internacional" ja que "les ONG han tingut una pràctica política i transformadora amb el bagatge dels moviments socials i del feminisme". I Maria Palomares ho reblà afirmant que "la manera de funcionar del moviment feminista es l'actualitat i el futur".
 
Després de confirmar el retrocès  de la perspectiva política del govern i altres institucions sobre el treball de cooperació i especialment en gènere, les dones assistents feren propostes d'agenda i de temes d'actualitat cara a la nova publicació de Veu Dona Sud: discusió sobre el"bon viure" i la sosotenibilitat, de conceptes com democràcia, justícia i impunitat ( diferents al Sud i al Nord), la desobediència civil com a estratègia, la despatriarcalització estatal i les noves formes de participació social, la recuperació d'antigues formes de sanació de violència sexual i de justícia social, entre d'altres temes.
 
 
 *(Carrer de Sant Pere Més, Baix 7, 08003 Barcelona, metro Urquinaona)