Catalunya: El Govern aprova el Pla integral de suport a la família /La Independent/Notícies gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Vida quotidiana - Família


La finalitat del Pla, aprovat el 25 de setembre de 2013 i que tindrà vigència fins al 2016, és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i contribuir a construir una societat més justa i cohesionada, enfortint enfortir el paper de la familia com a estructura social bàsica

Les accions previstes estan agrupades en tres eixos d'acció: promoció de la família com a estructura social bàsica, així com acceptació social de la diversitat familiar; suport a la maternitat i acompanyament a la família en els moments de canvis del seu cicle vital, i suport a les famílies en situacions de vulnerabilitat

 

Impulsat per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, es vol desenvolupar una acció de Govern integral amb totes les mesures que duen a terme els departaments de la Generalitat en l'àmbit de suport a la família, 

El Pla recupera la visió integral de les polítiques de família del primer Pla integral de 1993, pioner i referent en el seu moment i afirma que les polítiques s'han de dirigir al conjunt de famílies, però fent especial atenció a les famílies amb característiques determinades, per raó de la seva situació econòmica (famílies vulnerables o en situació de pobresa), per raó de la seva composició (famílies nombroses i monoparentals), per raó de l'edat i les característiques dels seus membres (menors d'edat, més grans de 65 anys, persones dependents o amb problemàtiques de salut), o per raó de problemàtiques específiques (violència masclista en l'àmbit de la família, delinqüència juvenil, embaràs adolescent, etc.).


Tres eixos d'acció:

Promoció de la família com a estructura social bàsica, així com acceptació social de la diversitat familiar

Garantir la informació, l'orientació i la prevenció de les situacions de vulnerabilitat; afavorir la conciliació de la vida personal, professional i familiar; reforçar les polítiques d'habitatge en funció de les necessitats familiars; incrementar la participació de les famílies en el procés educatiu; reforçar les polítiques adreçades a donar suport a les famílies amb persones amb problemàtiques de salut o dependents; la promoció del lleure en família i del temps compartit, i el foment de deduccions fiscals i beneficis en les taxes i preus.

Suport a la maternitat i acompanyament a la família en els moments de canvis del seu cicle vital

Oferir suport a la maternitat i a la família que es forma; promoure l'acompanyament a les situacions de noves incorporacions a la família; oferir suport i atenció especialitzada a les situacions familiars i fomentar la participació de la gent gran activa i augmentar les relacions intergeneracionals.

Suport a les famílies en situacions de vulnerabilitat

es tracta que les actuacions dirigides a famílies en situació de vulnerabilitat vagin dirigides a millorar la protecció de les famílies en situació o risc de pobresa i exclusió social i també a atendre les situacions de violència que es produeixen en el marc de la família.