Neix l'Observatori Cultural de Gènere per la paritat en la cultura

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Cultura - Temes Culturals

LOGO_OCG

L'OBSERVATORI CULTURAL DE GÈNERE (OCG), amb Ma. Àngels Cabré com a directora, s'ha posat en marxa amb la intenció de treballar per la paritat en la cultura.

L'OCG, nascuda la primavera de 2013, vol ser un fòrum de reflexió, debat i acció al voltant de les dones que treballen en els diversos àmbits de la cultura a Catalunya. És defineix com un òrgan independent no vinculat a cap partit polític, o organisme, tot i que hi vol tenir relacions d'intercanvi per un diàleg al voltant dels seus objectius.

M_NGELES_CABR

Ma. Ángels Cabré, escriptora, articulista i directora de l'OCG

La paritat entesa "com un element imprescindible per a la construcció d'un futur culturalment més fèrtil i democràtic" tal i com diuen les seves responsables, dones de la cultura catalana d'orientació feminista que "creiem fermament que un altre panorama cultural, més paritari i més democràtic, és possible" diuen i afegeixen: "Pensem en la cultura transversalment, com un tot global".

Pertanyen a diversos camps de la cultura com ara el cinema, el periodisme, la literatura i les arts plàstiques, i afirmen: "Ens neguem a perpetuar esquemes culturals androcèntrics, i en conseqüència esbiaixats, en què els models que serveixen com a miralls són encara masculins i on les dones, com instruments i objectes artístics, ocupem llocs subsidiaris i en ocasions degradants".

L'OCG seria doncs un instrument útil per promoure la reflexió sobre aquesta temàtica, per aixó les seves responsables ja han començat a analitzar diversos sectors culturals. També tenen la intenció "d'organitzar activitats destinades a incentivar la creació feta per dones, des del convenciment de que aquestes estan encara poc representades".


Objectius

Els seus 9 objectius són:

-Denunciar la minsa presència de les dones en la cultura i analitzar les causes d'aquesta desigualtat de gènere, així com els mecanismes de perpetuació que les fan ocupar en menor grau els llocs de responsabilitat.

-Defensar i impulsar la visibilitat de les dones en els diferents sectors culturals.

-Promoure el debat públic entorn d'una qüestió d'abast tan general.

-Sensibilitzar la societat davant la discriminació per raó de sexe per fomentar-ne la paritat i fer possible una presència i una representativitat més justa d'homes i dones en la cultura.

-Conscienciar les dones joves de la importància de no negar aquesta realitat injusta i perjudicial per a tots i totes, per tal de propiciar la continuïtat d'aquest reclam de paritat.

-Incentivar l'apoderament de les dones en els diversos àmbits culturals.

-Impulsar noves polítiques destinades a esmenar la desigualtat per raó de sexe en la cultura.

-Col.laborar estretament amb altres grups i associacions per posar en marxa noves eines que permetin la consolidació d'un nou horitzó cultural.

-Fomentar la cultura com a eina fonamental de cohesió social i instrument imprescindible per assolir un marc de convivència paritari.


Al seu web ja trobareu informes com l' "Informe Sinde" Mujeres y cultura. Políticas de Igualdad (Madrid, Ministerio de Cultura, 2011) i l' "Informe CoNCA 2012" Crisi/incerteses/sinergies. Estat de la cultura i de les arts 01-2013. Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts de Catalunya 2012 (Barcelona, 2013).