El Govern tira endavant la Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Igualtat - Igualtat

Neus Munté: "Aquest any 2013 tindrem Projecte de Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes"

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha comparegut aquesta 6 de març a la sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones del Parlament de Catalunya, juntament amb la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, per exposar els objectius i les actuacions del Departament en  polítiques d'igualtat.

 

Neus_Munt_Parlament

                                            (fotografia gencat.cat)

La consellera creu que "aquesta Llei donarà resposta a un repte: garantir l'aplicació pràctica i efectiva del dret a la igualtat reconegut formalment en els textos legals", i ha afirmat que l'avantprojecte "està molt avançat i que tenim voluntat d'aprovar a Govern per iniciar el seu tràmit parlamentari aquest any 2013".

 

Munté ha recordat, que "la igualtat és un dret de totes les persones, reconegut en el nostre ordenament jurídic i en l'ordenament internacional. La igualtat i no discriminació per raó de sexe s'articula com un principi bàsic del sistema universal dels drets humans" i és en quest sentit que ha volgut matisar que "aquesta Llei donarà resposta a un repte:garantir l'aplicació pràctica i efectiva del dret a la igualtat reconegut formalment en els textos legals".

la finalitat de la  Llei per a la igualtat entre dones i homes és: executar una política que garanteixi i desenvolupi els drets de les dones; assolir una societat on les dones i els homes siguin lliures, tant en l'àmbit públic com en el privat, per desenvolupar les seves capacitats personals i prendre decisions sense les limitacions imposades pels rols tradicionals en funció del sexe, i garantir que es facin visibles, es valorin i potenciïn les tasques, aspiracions, experiències i necessitats de les dones i els homes.

La consellera ha volgut agrair "el paper de totes les dones", ja que "aquests canvis no haguessin estat possibles sense l'aportació fonamental dels moviments feministes i sense l'esforç de totes les dones que des de l'anonimat han treballat a favor dels nostres drets".

La consellera ha dit que "cal revisar la dimensió de gènere de l'Estat del Benestar" insistit en la voluntat que la llei "construeixi noves referències de relació entre dones i homes basades en el respecte. No només parlant de discriminacions directes i indirectes, sinó també de la necessitat d'avançar en l'eliminació del sexisme de les estructures socials, culturals, econòmiques i polítiques". I per a assolir aquests objectius, Munté ha afirmat que "la Llei haurà d'establir els criteris generals d'actuació dels poders públics catalans per a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en els diferents àmbits sectorials".