Neix Chart_Kommunik

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Media - ICT - Agències

There are no translations available.

Treballarà com a agència de comunicació LGBTQ amb visió global i sense gènere


chart_fb3

El col·lectiu LGTBQ compta des de fa uns mesos amb Chart_Kommunik, una agència de comunicació especialitzada que basa la seva activitat en fer conèixer les notícies que es generen al si d’aquest col·lectiu no només entre els mitjans dirigits al mateix col·lectiu sinó també a la resta de mitjans de comunicació d’àmbit generalista.

L’objectiu de l’agència, fundada i dirigida per les periodistes Thais Morales i Carme Pollina és, doncs, aconseguir que les iniciatives LGTBQ es coneguin també en la societat general i mirar de trencar així una barrera invisible però real que sembla impedir aquest coneixement, amb el consegüent aïllament i poc ressò mediàtic que això suposa per a les activitats generades per persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i queer.

La nova agència, que es posiciona a través del lema “Amb visió. Sense gènere”, aposta per crear textos, campanyes i tota mena de material comunicatiu i publicitari amb la màxima claredat i rigor, respectant la complexitat de cada missatge i fent pedagogia quan calgui, sense crear confusió, seguint un esquema clar i senzill: De la idea al concepte - del concepte al text - del text al mitjà.


Una llarga experiència en comunicació

Amb més de vint anys d’experiència en comunicació periodística i creativa, Chart_Kommunik té molt clar que els materials de comunicació tenen múltiples funcions: des de crear una marca i posicionar un projecte, fins aconseguir que donin fruit els esforços a la recerca de subvencions, passant per atraure nous clients, informar d’una activitat, fer conèixer un producte, una tendència o una idea, i fins i tot mobilitzar persones. Tenint sempre en ment que només els materials comunicatius d’alta qualitat, escrits amb un llenguatge no sexista i pensats per trencar les barreres de gènere, poden aconseguir que un missatge arribi al major nombre possible de persones.

Chart_Kommunik neix de la constatació que la comunitat LGBTQ necessita tenir més accés a estratègies de comunicació ben elaborades per arribar als mitjans de comunicació generalistes i, consegüentment, poder trencar el gueto definitivament. Els mitjans de comunicació tenen un gran poder de visibilització i són capaços de generar canvis culturals i de mentalitat. L’objectiu de Chart_Kommunik és contribuir a fer possible aquests canvis i, sobretot, augmentar la visibilització del col·lectiu.