ANÀLISI PROGRAMA CiU per FMAC

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Apoderament i Lideratge - Partits Polítics

CiU

 

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Desplegament de recursos de la de la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones i els seus fills i filles en situacions de violència masclista, a través, entre d’altres, dels diferents punts de servei d’intervenció especialitzada (SIE) i de la consolidació del desplegament dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) municipals o comarcals

Campanyes de difusió dels recursos de la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista  Reforçament dels recursos i programes d’atenció als infants víctimes de situacions de violència masclista o de conflictes familiars. En especial, es completarà la xarxa de Serveis Tècnics de Punts de Trobada on s’atenen les visites supervisades i els intercanvis quan hi ha una situació de conflictivitat familiar

Desplegament del programa “Estimar no fa mal”, de prevenció de les relacions abusives entre els joves, que afronta la sensibilització i prevenció des de múltiples àmbits amb la intervenció i col·laboració de tots els departaments del govern de la Generalitat

Impuls i consolidació dels mecanismes de coordinació i participació territorial pel que fa a la lluita contra la violència masclista: circuits territorials i Comissió nacional per una intervenció coordinada contra la violència masclista

Impuls del Protocol de lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació laboral i sexual de Catalunya


POLÍTIQUES DE DONES

Desplegament del VII Pla de polítiques de dones del govern de la Generalitat, amb un re disseny de les polítiques d’igualtat entre els homes i les dones

Elaboració de la llei d’igualtat entre els homes i les dones per combatre les diferències i desigualtats entre uns i altres i garantir el ple exercici dels drets de les dones

Donar un nou impuls al Consell nacional de dones de Catalunya, ampliant la seva participació i obrint-lo a una major representació del teixit associatiu que reballa per l’assumpció de la igualtat entre els homes i les dones

Disseny i execució d’ un pla d’atenció i suport a l’emprenedoria i el lideratge femení

Mantindrem els programes de respir adreçats a les persones que atenen familiars amb dependència i/o discapacitat en l’àmbit familiar i en promourem per a nous col·lectius i territoris


MÓN DEL TREBALL

Desenvoluparem un mecanisme que permeti acreditar el compromís de les empreses vers les famílies i en especial en mesures de conciliació i flexibilitatper al seu personal

Donarem formació i suport als cuidadors familiars de les persones amb dependència


IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ PER RAÓ D’ ORIENTACIÓ I/O IDENTITAT SEXUAL

Elaboració d’ una llei de no discriminació i igualtat per combatre les diferents causes de discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual

Desplegament del Pla inter departamental per a la no discriminació de persones homosexuals i transsexuals 2011-2014

Reforçament del suport informatiu i d’assessorament a les famílies amb fills o filles gais o lesbianes que ho sol·licitin

Suport a la despenalització internacional de l’homosexualitat.