Nou informe sobre la perspectiva de gènere en la cooperació catalana

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirCorreo

Desarrollo - Cooperación

No hay traducción disponible

L'organització Ajuda en Acció continua el seu treball per una cooperació al desenvolupament, catalana, amb perspectiva de gènere.

El programa "Dones i Homes ens movem per la Igualtat" ens oferirà un nou informe que porta per títol "La promoció de la igualtat de gènere en les polítiques de cooperació al desenvolupament dels poders públics catalans. Anàlisi i recomanacions".

Aquest informe té l'objectiu de dibuixar un estat de la qüestió sobre el grau d'incorporació de la perspectiva de gènere en alguns poders públics catalans i poder així identificar fortaleses i debilitats, i contribuir a l'avanç cap a una cooperació catalana cada vegada més compromesa amb l'equitat de gènere i els drets de les dones.

Amb aquest finalitat, l'informe analitza una sèrie d'entitats públiques que treballen la cooperació al desenvolupament: la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i alguns ajuntaments com els de Barcelona, Terrassa, Lleida, Girona, Cornellà de Llobregat i Granollers. A partir de l'anàlisi de les entitats, l'informe facilita una sèrie de recomanacions que volen contribuir a dibuixar opcions possibles d'actuació a curt i mitjà termini, per avançar cap a una cooperació on els drets de les dones i l'equitat de gènere representin uns principis bàsics d'actuació i un objectiu imprescindible de desenvolupament humà.

Facebook www.facebook.com/doneshomesigualtat

Twitter @doneshomesigual