EUROPA: MANIFEST SOBRE ELS DRETS CIVILS DE LES PERSONES LGTB

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Identitats de gènere - Legislació

En el Manifest elaborat per la 2ª Trobada de Famílies LGTB, celebrada del 28 d’abril a 1 de maig del 2012 a  Lloret de Mar "MANIFEST SOBRE ELS DRETS CIVILS A EUROPA DE LES PERSONES LGTB I DE CIUTADANIA EN GENERAL, EN RECONEIXEMENT DE LES PARELLES I LA FILIACIÓ", s'exposa que si be des de fa més de vint anys, les societats democràtiques a Europa han iniciat una escalada accelerada de reconeixement dels drets tant individuals de les persones LGTB així com dels seus drets i obligacions dins l’àmbit del dret de família, l'avanç encara és parcial, divers i desigual entre els diferents Estats així com en el si de les diferents organitzacions d’integració europea (bàsicament la Unió Europea i el Consell d’Europa). 

 

Reclamacions a la Unió Europea

És per aixó que reclamen a tota la Unió Europea; el dret al matrimoni per persones del mateix sexe; el dret a l’adopció, i a l’acolliment; el dret a l’accés a la reproducció assistida;  l’accés a la subrogació de la maternitat; l’acceptació per part dels estats dels matrimonis establerts en altres estats (europeus i no-europeus) per part de ciutadans europeus i/o residents a Europa sense discriminació per raó de la seva orientació sexual; i l’acceptació per part dels estats de les filiacions establertes en altres estats (europeus i no-europeus) dels fills de ciutadans europeus i/o residents a Europa, sense discriminació per raó de la orientació sexual dels pares d’aquests nens i nenes.

També denuncien que aquestes famílies, davant la manca de lleis que les recolzin amb l’accés en igualtat de condicions a les tècniques de reproducció assistida (fecundació in vitro, gestació subrogació, etc.), es veuen obligades a viatges a altres països (dintre i fora d’Europa), amb les subsegüents dificultats en el reconeixement i registrament de les criatures.

Llegiu el Manifest