Convergència Democràtica de Catalunya : MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, 8 DE MARÇ DE 2012

Convocatòries-Comunicats - Comunicats

El món està canviant i les societats estan dibuixant un nou paradigma en què res serà el mateix.

La societat és un bé comú, al qual totes les persones tenen el dret i el deure de contribuir al seu desenvolupament. Per això és ara, més que mai, quan, entre totes i tots, hem de treballar per assolir el grau de maduresa social, en què la desigualtat més important que encara avui persisteix, la desigualtat entre dones i homes, desaparegui definitivament dels nostres horitzons.

A nivell legal hem avançat molt, però la realitat és una altra. Hem d’eliminar els obstacles que dificulten la participació activa de les dones en els llocs de presa de decisions en totes les esferes, econòmica, social, cultural i política.

Durant massa anys, hem perdut un talent femení indispensable, perquè per assolir l’objectiu d’igualtat, desenvolupament i pau, no es pot obviar el gènere que representa més de la meitat de la població del planeta.

Des de la seva diferència, dones i homes són el complement necessari per donar resposta a les necessitats del país. La suma de les capacitats i habilitats de les dones i els homes seran la clau per a la construcció d’un model de societat més justa, amb igualtat d’oportunitats per a tothom. 

En un moment de conjuntura global complicada, però en el qual la ciutadania catalana ens ha confiat el govern de la major part de les institucions del país, les dones i els homes de Convergència Democràtica de Catalunya seguirem treballant en aquesta direcció, per fer, entre totes i tots, una Catalunya millor. 

Març 2012