Èxit de la jornada sobre mediació comunitària per a la prevenció de la MGF

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Violències - Violència sexual

arton11433

Més de 100 professionals han assistit a la jornada “La mediació comunitària: eina clau per a l’eradicació de la Mutilació Genital Femenina (MGF)”, organitzada pels departaments de Benestar Social i Família i d’Interior. Les i els assistents provenen majoritàriament dels circuits territorials contra la violència masclista, dels àmbits d’atenció a les dones, social, policial, sanitari i educatiu.

Durant la jornada s’han exposat diferents experiències de bones pràctiques realitzades nivell nacional i també s’han pogut conèixer diversos exemples internacionals. Aquestes experiències avalen el valor de la mediació intercultural comunitària com a eina fonamental per a la prevenció de la MGF i proveeixen d’exemples d’actuació als professionals.

La Jornada ha estat inaugurada pel director general per a la Immigració, Xavier Bosch i per la presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Montserrat Gatell, que ha afirmat que “tenim voluntat de promoure actuacions de lluita contra la MGF sobretot a nivell preventiu, però també reactiu, per garantir els drets de les dones”. Bosch ha destacat la importància de les 67 taules locals per a la prevenció de la MGF.

Entre les intervencions més destacades, a la primera taula del matí Sira Vilardell, responsable de l’Àrea d’Acció Comunitària i Interculturalitat de la Fundació Surt que va analitzar la mediació comunitària: funcions, competència i habilitats ; Enric Alloza, responsable de l’entitat Prou Ablacions;  A la segona Taula, Cheriff Samsidine, imam d’Arbúcies, ha explicat els dret de les dones a l'Islam, i ha afirmat que  la MGF no està recomanada en cap versicle de l'Alcorà ; i la segona ponent d'aquesta taula Aissatou Gaye, mediadora de Metges del Món que ha explicat la tasca que fa la seva organització i la problemes en que es troben per afrontar la MGF; el tercer ponent, Enric Alloza de l'ONG Prou Ablació ha parlat sobre la seva experiència amb la població en les intervencions a l'Àfrica, en concret a la Cassamance ( actualment  a  Senegal). El director general d’Administració de Seguretat, Andreu Joan Martínez, ha clos la jornada.