Sevilla: I Congrés Internacional de Comunicació i Gènere

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Comunicació - TICS - Publicitat - Formació

Aquesta iniciativa té com a finalitat reflexionar sobre les identitats del masculí i el femení tenint en compte els discursos de gènere que es transmeten a través d'aquestes expressions de l'humà

Els propers 5, 6 i 7 de març a la Facultat de Comunicació de la Universitat de Sevilla tindrà lloc el I Congrés Internacional de Comunicació i Gènere que pretén reunir a totes aquelles persones interessades a detectar, analitzar i comprendre els discursos de gènere.

Aquesta trobada pretén transferir els resultats de persones investigadores en la matèria i compartir informacions i aprenentatges amb les i els professionals de diferents àmbits que s'interessen per qüestions de gènere i per la imatge que d'aquest assumpte ofereixen els mitjans de comunicació.

Des de la seva gestació aquesta iniciativa, neix amb la voluntat de pensar de nou la igualtat, una igualtat no concebuda com un camí que es recorre en la direcció marcada per un model masculí, sinó com una cosa que s'ha de donar des del moment mateix de pensar. En aquest sentit, el que aquí es pretén és pensar la igualtat des de la igualtat mateixa, per dissenyar models de convivència d'acord amb les mirades de les dones i allunyant-nos de la construcció de "subjectivitats masculinitzades" que són el resultat d'una mala comprensió de la igualtat.

La identitat de gènere travessa tots els àmbits de l'activitat humana i, en aquest context, les relacions i interaccions entre els dos gèneres han de donar-se sense la supremacia d'un sobre un altre, i més si tenim en compte que no hi ha raons ni justificacions reals i objectives que avalin aquesta supremacia.

Així, atenent al fet que la comunicació abasta les expressions culturals que codifiquen els nostres sistemes simbòlics: la religió, la literatura, la filosofia, l'art, l'antropologia, el dret, la ciència, la psicologia, la sociologia, entre d'altres, aquest congrés es proposa reflexionar sobre les identitats del masculí i el femení tenint en compte els discursos de gènere que es transmeten a través d'aquestes expressions de l'humà.

Els eixos temàtics sobre els quals girarà aquest congrés, seran: La construcció i comunicació de les identitats de gènere a través de la literatura, la filosofia, la història, la religió i la mitologia, el marc legislatiu internacional, nacional o local en matèria de igualtat de gènere i la seva aplicació a les polítiques de comunicació social, la dona en la vida social, política i econòmica i la seva representació en els media, identitats femenines en el context multicultural i de les tres cultures del mediterrani i el seu reflex en els mitjans de comunicació.

Així mateix, es tractaran altres temes com: La dona en el discurs cultural i social dels mitjans de comunicació. Projeccions de les identitats femenines en els diferents formats comunicatius, el reflex social de la identitat femenina a través del cinema, la identitat femenina en les noves tecnologies: internet, videojocs, comunicació i violència de gènere: perspectives del periodisme actual. Assoliments i reptes, el tractament mediàtic de les dones d'especial vulnerabilitat social. Dones migrants, dones amb discapacitats, dones madures, i finalment, els silencis i desviacions: els temes no tractats pels mitjans de comunicació sobre la identitat femenina o els temes maltractats en la pràctica informativa.

Participaran de la trobada, entre d'altres, Emma Bonino, vicepresidenta del Senat Italià, Pilar Cuder Domínguez, directora del màster oficial interuniversitari "Gènere, Identitat i Ciutadania", Universitat de Huelva, Montserrat Boix, periodista i directora del portal Dones en Xarxa, Aimé Vega Montiel de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Alejandro Perales de la Universitat Rei Joan Carles, Rosa Gómez Torralbo (Associació per a la Defensa de la Imatge Pública de la Dona).