Què en pensa... Rosa Bofill i Benet. CCOO

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Questionnaires - Unions

There are no translations available.

Què en pensa... Rosa Bofill i Benet. CCOO

Avançant en l'àmbit legislatiu

 

 

 

 

 

 

- Com valores la incorporació de la visió de gènere al tractament de la comunicació i la informació als mitjans de comunicació? Què et sembla la iniciativa de La Independent?

En general, els mitjans de comunicació no tenen perspectiva de gènere. Invisibilitzen les dones en les notícies o quan en parlen ho fan de manera sexista, i fomenten els estereotips de gènere.

La iniciativa d’una agència de notícies que pugui donar una visió no esbiaixada em sembla molt interessant. Cal esperar que es pugui fer una bona feina i que es noti en els mitjans de comunicació.

 

 

- El país acaba una legislatura. Com la valores des de la perspectiva de gènere? 

En l'àmbit legislatiu hi ha hagut iniciatives importants i en alguns camps s’ha manifestat sensibilitat pel que fa a la discriminació de les dones.

Les mesures que s’estan implementant de retall en la despesa pública afecten molt negativament les dones; d’una banda, perquè representa la pèrdua de llocs de treball en sectors feminitzats, d’altra banda, perquè la manca de serveis públics es tradueix en treball –no remunerat– per a les dones.

 

- Quins creus que han d'ésser els principals objectius per a la propera legislatura de Catalunya?

Pel que fa a la situació de les dones cal seguir avançant en l'àmbit legislatiu.

Cal treballar perquè l’aplicació i la concreció d’aquestes lleis “amigues de les dones” siguin efectives.

 

- Quina reflexió més urgent creus que cal fer en els processos d'igualtat, d'equitat i dels drets humans de les dones al món?

Cal, en primer lloc, lluitar per eradicar totes les formes de violència envers les dones.

En segon lloc, cal el reconeixement i el respecte al dret de les dones a decidir sobre la seva vida i el seu futur independentment de l’entorn cultural en què es troben.


Rosa Bofill i Benet

Secretària de la Dona de CCOO de Catalunya